CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây được thành lập từ 10/3/1966, được sáp nhập từ 2 đơn vị: công trường khai thác đá Vĩnh Sơn và Xí nghiệp vôi đá Tiên Mai và đổi tên là Xí nghiệp vôi đá Tiên Sơn. Đầu năm 1995, do qui mô sản xuất kinh doanh phát triển, Xí nghiệp đổi tên chuyển thành Công ty Xi măng Tiên Sơn.

- Ngày 13/11/2003, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có Quyết định số 1401QĐ/UB ngày 10/12/2004 về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Tiên Sơn thành Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, vốn điều lệ là 15.668 triệu VNĐ (mệnh giá 100.000đ/CP), trong đó Nhà nước nắm 49% vốn điều lệ, bán cho người lao động trong doanh nghiệp 51% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 03/10/2008.

Xem thêm

Video

Sản phẩm

Dự án tiêu biểu