Sunshine city

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Vị trí dự án: Khu D9, Vườn Đào, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Diện tích mặt bằng: 01 block 23 tầng7