Gạch 2 Vách KM_105V2S

Giá: Liên hệ

Dùng để xây tường bao ngoài, tường ngăn.

Số lượng

Tiêu chuẩn - Standard

ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140

Thông số kỹ thuật -

Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥75 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~33%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

Các thông số tính toán
Kích thước - Dimension (mm) 220 x 105 x 130 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg) 4.1 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m 35 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m3 333 (viên)
Viên/1mtường xây - Bricks/1m( Actual Volume /1m2) 31 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3) 295 (viên)
Vữa dùng cho 1mxây - Mortar mass /1m3 0.16 (m3)
Thể tích = 2.38 viên gạch đất nung - Volume = 2.38 clay burned bricks ( 210x100x60 )