Gạch đặc: (TSD - 101 )

Giá: Liên hệ

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2
Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h
Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%
Độ rỗng - Porosity percentage: ~0%

Số lượng