Liên hệ

mã bảo mật

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

 Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 337 751 30 / 024 337 756 67 - Fax : 024 337 752 59

Email : lienhe@ximangtiensonhatay.vn