Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
Description: Logo doc THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)
TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY (TSM)
Description: SCICLogo
 
 (Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-ĐTKDV ngày 18/09/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây)
 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY
 • Địa chỉ: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 337 75135          Fax: (024) 337 75259                Website: www.tiensonhatay.com
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, clinker, vật liệu xây dựng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; Khai thác, chế biến đá.
 • Vốn điều lệ: 29.361.400.000 đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành.
 2. Tổ chức tư vấn:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)
 3. Cổ phần chào bán:
 • Loại cổ phần chào bán   : cổ phần phổ thông                            
 • Mệnh giá                                    : 10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán: 850.700 cổ phần (chiếm 28,97% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp)
 • Giá khởi điểm để đấu giá           : 11.260 đồng/cổ phần
 • Bước giá                         : 100 đồng
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 850.700 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối đa với nhà đầu tư trong nước: 850.700 cổ phần
 • Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 1. Công bố thông tin, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nộp Phiếu tham gia đấu giá: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại TSM do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.
 • Công bố thông tin từ ngày 25/09/2019 trên các website của SCIC, FPTS, TSM và trên báo Kinh tế và đô thị, Đầu tư chứng khoán
 • Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30’ ngày 25/09/2019 đến 16h00’ ngày 07/10/2019
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 9h00’ - 14h00’ ngày 15/10/2019 (Chi tiết theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại TSM do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành)
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q Tây Hồ, TP Hà Nội
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá
 • Thời gian: 14h30’ ngày 15/10/2019
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q Tây Hồ, TP Hà Nội
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc nộp tiền mua cổ phần
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 08h30’ ngày 16/10/2019 đến 16h00’ ngày 24/10/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 24/10/2019)
 1. Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Tên tài khoản: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tài khoản số: 145000000318
 • Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
 • Nội dung: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại TSM do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.

Lưu ý:
- Nhà  đầu  tư  tham  gia  đấu  giá  mua  cổ  phần  có  thể  nhận:  Bản  công  bố  thông  tin,  Quy  chế  bán  đấu  giá  trên  website: www.fpts.com.vn; www.scic.com.vn; www.tiensonhatay.com

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)
/Content/Uploads/files/Noi%20dung%20TB%20web%20dang%20bao_final%20(1).docx

Để xem nội dung đã công bố thông tin, vui lòng truy cập  đường link sau: 
http://www.fpts.com.vn/san-pham-dich-vu/tu-van-dau-tu/tin-tuc/tin-dau-gia-ipo/_FPTS_thong_bao_ban_dau_gia_ca_lo_co_phan_cua_Tong_Cong_ty_Dau_tu_va_Kinh_doanh_von_Nha_nuoc_SCIC_tai_Cong_ty_Co_phan_Xi_B979B403E0004CEC4472ED64CB206297