Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần của SCIC

Thời gian bắt đầu đấu giá: 14h30 ngày 15/10/2019 Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán FPT - 52 Lạc Long quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội