Hội làng Bát Tràng bờ bắc sông Hồng

Bát Tràng là một làng cổ nằm ở bờ bắc sông Hồng, nay thuộc xã Bát Tràng huyện Gia Lâm. Hơn 600 năm trước, có người họ Nguyễn từ Vĩnh Ninh (Thanh Hóa) đến đây lập nghiệp.

Thông tư số 13/2017/TT-BXD​ quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây

Trong quá trình khảo cứu hệ thống giá trị các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân, các cán bộ chuyên môn Bảo tàng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều bộ gốm sứ cổ có từ thời Trần, Lê.

Công bố tập Định mức dự toán xây dựng công trình phần vật liệu xây dựng không nung.

Bát Tràng, làng gốm lâu đời và nổi tiếng trong lịch sử nước ta, nằm ở tả ngạn sông Hồng, thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo các thư tịch cổ